Utenlandsk skip som kjører mellom norske havner


Hvis du skal jobbe på et utenlandsk-registrert skip som frakter gods eller passasjer mellom norske havner i en sammenhengende periode på minst tre måneder, må du søke om oppholdstillatelse. Perioden på tre måneder regnes som sammenhengende, selv hvis skipet har vært på to korte reiser eller oppdrag til andre land i opptil 10 dager til sammen.

Krav til arbeidstakeren

Krav til arbeidsforholdet

Rettigheter og plikter

  • Hvis du skal bytte skip må du søke om ny oppholdstillatelse.
  • Du kan få tillatelse for ett år av gangen.
  • Tiden du har denne oppholdstillatelsen teller ikke med hvis du senere skal søke om permanent oppholdstillatelse.
  • Familiemedlemmene dine kan ikke søke om familieinnvandringstillatelse for å bo med deg i Norge.