Arbeidende gjest i landbruket


Krav til søkeren

Krav til arbeidsforholdet

 • Du må jobbe heltid på en gård, eventuelt ved et gartneri og du må fungere som en del av familien på gården.
 • Du kan enten jobbe for én eller to arbeidsgivere. Hvis du har to arbeidsgivere, må du jobbe først hos den ene og så hos den andre. Du kan ikke flytte fram og tilbake.
 • Arbeidsoppgavene dine må være en del av daglige gårdsdriften.
 • Du kan ikke utføre andre arbeidsoppgaver for arbeidsgiveren, slik som større vedlikeholdsarbeid, drift av campingplass eller lignende.  
 • Gjennom arbeidet må du få kunnskap om norsk landbruk og norsk kultur.
 • Du kan ikke arbeide mer enn 35 timer per uke. Du har krav på minst 1,5 dager sammenhengende fri i uken.
 • Du må få en lønn på minimum 600 kr etter skatt i uka, og i tillegg må arbeidsgiveren gi deg kost og losji og betale hjemreisen din.
 • Arbeidsgiveren kan ikke ha mer enn tre arbeidende gjester hos seg samtidig.

Rettigheter og plikter

 • Du kan bare få oppholdstillatelse som arbeidende gjest én gang, i opptil tre måneder.
 • Tiden du har denne oppholdstillatelsen teller ikke med hvis du senere skal søke om permanent oppholdstillatelse.
 • Familiemedlemmene dine kan ikke søke om familieinnvandringstillatelse for å bo med deg i Norge.
 • Arbeidsgiveren/utvekslingsorganisasjonen kan søke på dine vegne.