Skal søke Ledsaget retur til Gaza


Hvis du er i Norge uten gyldig oppholdstillatelse må du returnere til hjemlandet ditt eller et land der du har oppholdstillate. Du kan søke om støtte til å reise hjem med Politiets utlendingsenhet og starte et nytt liv i Gaza. Dette kalles ledsaget retur.

Hvem kan søke om retur?

 • du som har fått avslag på søknaden din om beskyttelse (asyl) eller annen søknad om opphold
 • du som venter på svar på søknaden din om beskyttelse (asyl)
 • du som ikke har lovlig opphold i Norge og ikke tidligere har vært registret med sak i UDI

Ikke alle vil få ja på søknaden sin. 

Grensen er ofte stengt, og ledsaget retur kan bare gjennomføres når grensen er åpen. Politiets Utlendingsenhet har informasjon om når grensen er åpen, og gjennomfører ledsaget retur når grensen er åpen.  Kontakt politiets utlendingsenhet for råd. Telefon: 488 88 191 eller e-post: politiets.utlendingsenhet@politiet.no

Hva slags støtte får du?

 • flybillett til Egypt og organisert busstransport til grenseovergangen ved Rafah
 • helsesjekk og nødvendige vaksiner
 • hjelp til å skaffe reisedokumenter. Du må samarbeide om dette  
 • rådgivning fra Politiets utlendingsenhet
 • økonomisk støtte

Økonomisk støtte til asylsøkere med avslag

For å få mest mulig økonomisk støtte må du søke tidlig. 

 • Hvis du søker før utreisefristen din går ut, eller før du har fått en frist, får du 20 000 kroner.
 • Hvis du søker etter utreisefristen  din går ut, får du 7 000 kroner.

Økonomisk støtte til deg som ikke har søkt om asyl

Hvis du aldri har søkt om asyl i Europa, men oppholder deg ulovlig i Norge, får 20 000 kroner.

Hva vil skje når du skal reise?

 • Du får vite på forhånd når du skal dra, og du reiser som vanlig passasjer på et rutefly fra Oslo til Kairo. Fra flyplassen i Kairo får du busstransport til Gaza
 • Du kan få hjelp på reisen. 

Hva må du gjøre for å søke?

 • Send et brev til Politiets utlendingsenhet, Postboks 8102 Dep, 0032 Oslo. I brevet skriver du at du ønsker retur og hvordan politiet kan kontakte deg.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?