Krav til deg som skal være au pair


Hva er en au pair?

 • Som au pair kan du øke språkkunnskapene dine og få bedre kjennskap til det norske samfunnet ved å bo hos en norsk familie. Til gjengjeld bidrar du med lettere husarbeid og/eller barnepass for vertsfamilien.
 • Au pairen er som et familiemedlem (bor og spiser sammen med familien og deltar i aktiviteter sammen med dem)
 • En au pair gjør vanligvis lettere arbeidsoppgaver som husarbeid, barnepass og pass av kjæledyr (hund, katt osv.) 
 • En au pair går vanligvis på norskkurs
 • En au pair er en arbeidstaker og må betale skatt. Lommepenger og fri kost og losji skattes som lønn. Ta kontakt med Skatteetaten for å få skattekort. (eksternt nettsted)
 • En au pair har krav på ferie (eksternt nettsted) 

Krav til å registrere seg som en arbeidstaker som er au pair

 Rettigheter og plikter

 • Du kan fritt bytte vertsfamilie eller jobb og du kan ha en eller flere arbeidsgivere.
 • Etter fem år i Norge kan du få varig oppholdsrett. 

Slik fungerer registreringsordningen

 • Hvis du skal være au pair i Norge i mer enn tre måneder, er du arbeidstaker og må derfor registrere deg gjennom registreringsordningen for EU/EØS-borgere.
 • Du kan flytte til Norge og begynne å være au pair med en gang, men må registrere deg senest tre måneder etter at du kom til Norge.
 • Du skal bare registrere deg én gang, uansett hvor lenge du skal bo i Norge. Du kan også bytte fra for eksempel å jobbe som au pair til annet arbeid uten å måtte registrere deg på nytt.
 • Hele tiden mens du bor i Norge må du tilhøre en av kategoriene som er beskrevet på siden om registreringsordningen for EU/EØS-borgere, for eksempel arbeidstaker eller student.
 • Hvis du fyller kravene til å registrere deg får du et registreringsbevis av politiet.
 • Det er gratis å registrere seg.