Reise med eller besøke et familiemedlem som er EU/EØS-borger


Krav til å få visum

  • Du er et nært familiemedlem (ektefelle/partner/samboer/barn som er under 21 år eller forsørget av forelderen/forelder som blir forsørget av barnet sitt) til en person som er
    • statsborger av et annet EU/EØS- land enn Norge og oppholder seg i Norge, eller
    • norsk statsborger som bor fast i et annet EU/EØS-land.

og du skal reise sammen med eller besøke denne personen.

Din mulighet for å få visum

  • Hvis du er i denne situasjonen vil du vanligvis få visum.