Besøke dødssyke familiemedlemmer eller delta i begravelse


Krav til å få visum

  • Du må ha en legeerklæring som viser at den du skal besøke, er livstruende syk. 

Slik vurderer vi søknaden din

  • Når vi behandler søknaden din, vurderer vi om det er sannsynlig at du reiser tilbake til hjemlandet ditt eller landet der du bor i, når besøket er over. Vi ser på situasjonen i landet ditt og på din egen situasjon.
  • Vi legger vekt på hva du har som knytter deg til hjemlandet ditt, for eksempel arbeid, eiendom, ektefelle eller familiemedlemmer som du forsørger.
  • Hvis vi mener at det ikke er sannsynlig at du reiser tilbake, vil du vanligvis få avslag på søknaden din. 

Din mulighet til å få visum

  • Du som skal besøke et familiemedlem som er livstruende syk eller skal i begravelse til et nært familiemedlem, vil vanligvis få visum. Visumet vil da bare være gyldig i Norge, og ikke i andre Schengenland.
  • Hvis den som er syk eller død, er en av foreldrene dine, søsknene dine eller barnet ditt, er det større mulighet for at du får visum.
  • Du må ha en legeerklæring som viser at den du skal besøke, er livstruende syk.