Barn under 18 som skal bo hos foreldre i Norge


NB! Hvis barnet er født i Norge, bør du sjekke hva slags oppholdstillatelse du skal søke om. Det kan være flere alternativer. 


Krav til søkeren

  • Hvis bare en av foreldrene dine bor i Norge må den andre samtykke i at du skal bo i Norge. Dette er bare nødvendig hvis foreldrene dine deler foreldreansvaret.
  • Hvis du er adoptert, må  adopsjonen være gyldig i hjemlandet ditt og godkjennes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i Norge (eksternt nettsted). Dette er bare nødvendig hvis adopsjonen skjedde etter at den ene eller begge adoptivforeldrene dine flyttet til Norge. 

Krav til referansepersonen

  • Du må ha, eller ha søkt om, oppholdstillatelse som student på en høgskole eller et universitet.
  • Du må ha minst ett år igjen av studiene i Norge.
  • Du må ha en inntekt på minst 

    334 876 kroner i året før skatt

    . Dette kan være arbeidsinntekt, lån og stipend du får i forbindelse med utdanning og penger du eller søkeren har på konto.