De som skal gifte seg


Krav til begge

 • Dere skal gifte dere i Norge i løpet av de seks første månedene etter innreise.
 • Ingen av dere kan være gift med noen andre.
 • Dere må ha planer om å bo sammen i Norge.
 • Dere må ikke ha blitt tvunget til å forlove dere (tvangsekteskap).
 • Dere må ikke ha forlovet dere proforma.

Krav til søkeren

 • Du må ha en privat helseforsikring

  Du må dokumentere at du har en forsikring som dekker helsetjenester for oppholdstiden i Norge, frem til du har inngått ekteskap. Det betyr at forsikringen skal dekke alle utgifter i forbindelse med både sykdom og andre helsetilstander. Når du har opphold som forlovede skal du være økonomisk uavhengig, og du har dermed ikke rett på gratis helsehjelp i Norge.

  Hvor kjøper du forsikring?
  UDI kan ikke anbefale hvor du kjøper forsikringen din. Det er flere forsikringsselskaper som tilbyr internasjonal helseforsikring. Hvis du velger en forsikring som ikke dekker utgifter til oppfølging eller behandling av en kronisk sykdom du allerede har eller svangerskap og fødsel, må du selv dekke utgifter knyttet til det når du er i Norge.

Oppholdkort
Etter at ekteskapet er inngått må du søke om oppholdskort for ektefelle av en EU/EØS-borger.

Krav til referansepersonen