Skal søke Oppheve et innreiseforbud for deg som er ektefelle eller samboer til EU/EØS-borger


Hvis du har blitt utvist fra Norge, men likevel ønsker å reise hit, kan du søke om å få opphevet innreiseforbudet.
help
Søkeren er personen som ønsker å besøke eller bo i Norge.

Hvem kan søke opp opphevelse av innreiseforbudet etter EØS-regelverket?

Hvis du er statsborger av et land utenfor EU/EØS og har en samboer/ ektefelle som er

  • statsborger av et annet EU/EØS-land som bor i Norge, eller
  • norsk statsborger som har vært arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende, tjenesteyter, hatt tilstrekkelig midler eller vært student i et annet EU/EØS-land og dere har bodd fast sammen i dette landet

er det egne regler for deg når du skal søke om å oppheve et innreiseforbud.

Hvis du er i en annen situasjon, finner du informasjon om å oppheve innreiseforbudet på siden for deg som er borger av et land utenfor EU/EØS.  

behandlingstid

Ventetid

Sjekk hvor lenge du må vente på svar i utvisningssaker og søknader om oppheving av innreiseforbud. 

Fant du det du lette etter?