Skal søke Opphold etter brexit-regelverket


Hvis du er britisk borger som bodde eller arbeidet i Norge innen 31. desember 2020, eller familie av en slik borger, så har du fortsatt rett til opphold i Norge. Du må søke om en ny oppholdstillatelse etter brexit-regelverket, og det er gratis å søke.