Britisk borger som har permanent oppholdstillatelse (tidligere kalt bosettingstillatelse) eller familiemedlem av en borger med slik oppholdstillatelse


Hvis du tidligere har fått innvilget permanent oppholdstillatelse, vil du fortsatt kunne bo i Norge og du trenger ikke søke om noen ny tillatelse. OBS: må ikke forveksles med varig oppholdsrett. 

Du har sannsynligvis en permanent oppholdstillatelse hvis:  

  • Du kom til Norge på 1990-tallet eller før.
  • Du har eller har hatt klistremerke i passet ditt hvor det sto at du hadde permanent opphold.
  • Du fikk arbeidstillatelse etter EU/EØS-regelverket og fikk innvilget permanent oppholdstillatelse før 2010.
  • Du kom til Norge med norsk ektefelle og fikk permanent oppholdstillatelse etter tre år.
  • Du kan også ha denne typen tillatelse i andre situasjoner.

Dersom du har permanent oppholdstillatelse må du bestille et oppholdskort (eksternt nettsted). Fristen for å bestille oppholdskortet var 31. desember 2021.