Arbeidstaker


Krav

 • Du har en jobb i Norge.

Rettigheter og plikter

 • Du kan fritt bytte jobb og du kan ha en eller flere arbeidsgivere.
 • Du kan ta med deg familien din til Norge. De må også registrere seg.
 • Etter fem år i Norge kan du få varig oppholdsrett.

Hva skjer hvis du ikke lenger har en jobb?

 • Hvis du har arbeidet i Norge i minst ett år kan du fortsette å bo i Norge og søke etter ny jobb så lenge du vil. Du kan ikke ha sagt opp jobben selv og du må ha meldt deg hos NAV som arbeidssøkende (ekstern nettside).
 • Hvis du har jobbet i Norge i mindre enn ett år, kan du fortsette å bo i Norge og søke etter ny jobb i seks måneder. Du kan ikke ha sagt opp jobben selv og du må ha meldt deg hos NAV som arbeidssøkende (ekstern nettside).
 • Hvis du ikke kan arbeide fordi du er midlertidig arbeidsufør på grunn av sykdom eller ulykke, kan du fortsette å bo i Norge så lenge du vil. 

Slik fungerer registreringsordningen

 • Du kan flytte til Norge og begynne å arbeide med en gang, men må registrere deg senest tre måneder etter at du kom til Norge.
 • Du skal bare registrere deg én gang, uansett hvor lenge du skal bo i Norge. Du kan også bytte fra for eksempel å være student til å være arbeidstaker uten å måtte registrere deg på nytt.
 • Hele tiden mens du bor i Norge må du tilhøre en av oppholdskategoriene som er beskrevet på denne siden. Du må være arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende, familiemedlem, student, ha egne midler, eller være ansatt i utenlandsk firma. Dersom du er student eller er her på egne midler må du ha forsikring.
 • Hvis du fyller kravene til å registrere deg får du et registreringsbevis av politiet.
 • Det er gratis å registrere seg.