Familiemedlem av en EU/EØS-borger


Hvis du har et familiemedlem som har registrert seg som EU/EØS-borger i Norge, kan du også registrere deg. Familiemedlemmet ditt må kunne forsørge deg. 

Hvis familiemedlemmet i Norge er student kan du være

 • ektefelle eller registrert partner
 • samboer. Dere må begge være over 18 år. Dere må vanligvis ha bodd sammen i minst to år. Hvis dere har barn sammen eller venter barn sammen er det ikke nødvendig at dere har bodd sammen før.
 • barn under 21 år

Hvis familiemedlemmet i Norge er arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende eller har tilstrekkelig midler til å forsørge deg kan du være

 • ektefelle eller registrert partner.
 • samboer. Dere må begge være over 18 år. Dere må vanligvis ha bodd sammen i minst to år. Hvis dere har barn sammen eller venter barn sammen er det ikke nødvendig at dere har bodd sammen før.
 • barn, barnebarn og oldebarn under 21 år.
 • barn, barnebarn og oldebarn over 21 år som allerede blir forsørget av familiemedlemmet i Norge.
 • foreldre, besteforeldre, oldeforeldre som allerede blir forsørget av familiemedlemmet i Norge.
 • fosterbarn som er under 18 år. Du må være et etablert medlem av familien og ha en bekreftelse fra myndighetene i hjemlandet på at du kan bosette seg i Norge. Du må ha sykeforsikring som dekker alle risikoer.
 • Helsøsken under 18 år uten foreldre eller andre omsorgspersoner. Norske barnevernsmyndigheter må som regel ha godkjent familiemedlemmet ditt som omsorgsperson. Du må ha sykeforsikring som dekker alle risikoer.
 • Pleietrengende familiemedlem med alvorlige helseproblemer.  Familiemedlemmet i Norge må være den eneste som kan gi deg pleie og omsorg. Du må ha sykeforsikring som dekker alle risikoer.
 • Forsørget familiemedlem. Du må enten være avhengig av eller tilhøre hustanden til familiemedlemmet i Norge 

Rettigheter og plikter

Slik fungerer registreringsordningen

 • Du kan flytte til Norge og begynne å arbeide med en gang, men må registrere deg senest tre måneder etter at du kom til Norge.
 • Du skal bare registrere deg én gang, uansett hvor lenge du skal bo i Norge. Du kan også bytte fra for eksempel å være student til å være arbeidstaker uten å måtte registrere deg på nytt.
 • Hele tiden mens du bor i Norge må du tilhøre en av oppholdskategoriene som er beskrevet på denne siden. Du må være arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende, familiemedlem, student, ha egne midler, eller være ansatt i utenlandsk firma. Dersom du er student eller er her på egne midler må du ha forsikring.
 • Hvis du fyller kravene til å registrere deg får du et registreringsbevis av politiet.
 • Det er gratis å registrere seg.