Student


Krav

 • Du har fått plass ved en godkjent utdanningsinstitusjon (external website)  eller en videregående skole.
 • Du må kunne forsørge deg selv og eventuelle familiemedlemmer du skal ha med deg til Norge.
 • Du må ha privat sykeforsikring eller europeisk helsetrygdekort

Rettigheter og plikter

 • Du kan arbeide ved siden av studiene.
 • Du kan ta med deg ektefelle, samboer eller barn til Norge. De må også registrere seg.
 • Etter fem år i Norge kan du få varig oppholdsrett.

Slik fungerer registreringsordningen

 • Du kan flytte til Norge og begynne å arbeide med en gang, men må registrere deg senest tre måneder etter at du kom til Norge.
 • Du skal bare registrere deg én gang, uansett hvor lenge du skal bo i Norge. Du kan også bytte fra for eksempel å være student til å være arbeidstaker uten å måtte registrere deg på nytt.
 • Hele tiden mens du bor i Norge må du tilhøre en av oppholdskategoriene som er beskrevet på denne siden. Du må være arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende, familiemedlem, student, ha egne midler, eller være ansatt i utenlandsk firma. Dersom du er student eller er her på egne midler må du ha forsikring.
 • Hvis du fyller kravene til å registrere deg får du et registreringsbevis av politiet.
 • Det er gratis å registrere seg.