Skal søke Permanent opphold og varig oppholdsrett


Med permanent oppholdstillatelse kan du oppholde deg og arbeide i Norge på ubestemt tid. Du har også ekstra vern mot å bli utvist. 

Informasjonen er tilpasset

Søkeren er statsborger i: Afghanistan

Hvilket alternativ beskriver din situasjon?
Informasjon

Hvis du er usikker på om du har oppholdstillatelse eller oppholdskort, står dette på toppen av kortet ditt.