Skal søke Permanent opphold og varig oppholdsrett


Med permanent oppholdstillatelse kan du oppholde deg og arbeide i Norge på ubestemt tid. Du har også ekstra vern mot å bli utvist. 

Informasjonen er tilpasset

Søkeren er statsborger i: Latvia

Hvilket alternativ beskriver din situasjon?
help

Hvis du er usikker på om du har registrert deg eller har en oppholdstillatelse, kan du se på brevet du fikk fra UDI eller politiet. Du har enten fått et registreringsbevis eller et vedtak om oppholdstillatelse.