Skal søke Permanent opphold og varig oppholdsrett


Med permanent oppholdstillatelse kan du oppholde deg og arbeide i Norge på ubestemt tid. Du har også ekstra vern mot å bli utvist. 

Informasjonen er tilpasset

Søkeren er statsborger i: Polen

Hvilket alternativ beskriver din situasjon?: Jeg har en oppholdstillatelse