Barn under 18 år


NB! Hvis barnet er født i Norge, bør du sjekke hva slags oppholdstillatelse du skal søke om. Det kan være flere alternativer. 


Krav for å få permanent oppholdstillatelse