Voksen


Krav for å få permanent oppholdstillatelse

Personer som kan få unntak fra ett eller flere av kravene

  • Ektefeller og samboere til norske borgere som er ansatt ved en norsk ambassade eller konsulat, er unntatt fra kravet om tre års oppholdstid i Norge og fra kravet til norskopplæring.
  • Personer som ikke fyller vilkåret om tre års oppholdstid i Norge, kan i noen tilfeller få permanent opphold dersom de det siste året har hatt en oppholdstillatelse som danner grunnlag for en permanent oppholdstillatelse, og
    • de har hatt et langvarig opphold (8 til 10 år) i Norge med oppholdstillatelser, eller
    • de har bodd lenge på Svalbard, eller
    • det foreligger særlig sterke rimelighetsgrunner