Skal søke Statsborgerskap


Reglene for å søke om norsk statsborgerskap er ulike for de som har hatt oppholdstillatelser i Norge, de som har hatt oppholdskort for familiemedlemmer av EU/EØS-borgere, nordiske statsborgere og de som tidligere har vært norske statsborgere. 

Informasjonen er tilpasset

Søkeren er statsborger i: Statsløs

Har du tidligere vært norsk statsborger?
help

Hvis du har vært norsk statsborger, har du vanligvis hatt et rødt norsk pass.