Barn over 12 år som søker alene


Hvis du har oppholdsrett som EU/EØS-borger i Norge og bor fast her, kan du søke om norsk statsborgerskap. Du må fylle kravene til registrering både når du søker om norsk statsborgerskap og mens søknaden din er til behandling.

Foreldrene dine må søke

Siden du er under 18 år, er det foreldrene dine, eller den forelderen som har foreldreansvaret alene, som må søke om norsk statsborgerskap for deg. Hvis foreldrene dine er døde eller fratatt foreldreansvaret, er det vergen din som må sende søknaden.

Hvis du er over 12 år, må du samtykke i at det blir søkt om norsk statsborgerskap for deg.

Krav for å få norsk statsborgerskap

 • Du må være over 12 år.
 • Du må være bosatt i Norge og ha tenkt å være bosatt her også i framtida.
  • Du må bo fast i Norge når du søker om norsk statsborgerskap, og når søknaden blir behandlet.
 • Du må ha oppholdt deg i Norge i til sammen fem år i løpet av de siste syv årene. De siste tre årene må du ha hatt oppholdsrett.
  • Du må ha oppholdt deg i Norge sammenhengende de siste tre årene. Det betyr at du ikke kan ha oppholdt deg i utlandet i mer enn to måneder per kalenderår i løpet av de siste tre årene. Dette gjelder uavhengig av om du har varig oppholdsrett eller ikke.
  • For å ha oppholdsrett må du ha arbeidet, studert eller vært familiegjenforent med en EU/EØS-borger med oppholdsrett i Norge i hele treårsperioden. Hvis du ikke har eller ikke fyller vilkårene for varig oppholdsrett, kan du ikke kan ha vært uten oppholdsrett i mer enn til sammen to måneder i løpet av de siste tre årene. «De siste tre årene» regnes fra datoen vi fatter vedtak i søknaden din om statsborgerskap.
  • I tillegg til disse tre årene, må du ha to år til med oppholdstid, slik at du til sammen har minst fem års oppholdstid de siste syv årene. I de to årene som legges til, må du ha oppholdt deg i Norge med oppholdsrett eller tillatelser av minst ett års varighet.
  • Les mer om hvordan du kan beregne hvor lang oppholdstid du har.
 • Hvis du har fylt 15 år: Du må bestille politiattest (eksternt nettsted), som du leverer sammen med søknaden. Attesten kan ikke være mer enn tre måneder gammel når du møter opp hos politiet for å levere søknadsdokumentene. Derfor må du vente med å søke om politiattest til du vet når du har time for oppmøte hos politiet. Hvis du allerede har en politiattest som har blitt eldre enn tre måneder, må du søke om en ny attest før du møter opp til timen din. Hvis du har blitt straffedømt, har fått bøter av politiet eller er under etterforskning, må du kanskje vente lenger før du kan bli norsk statsborger.
 • Fra 1. januar 2020 er det ikke et krav at du gir fra deg ditt tidligere statsborgerskap for å bli norsk statsborger. Du kan ha ett eller flere statsborgerskap i tillegg til det norske. Hvis landet du er statsborger av nå ikke tillater at du har flere statsborgerskap, kan du likevel miste dette statsborgerskapet når du blir norsk.

  Du må selv undersøke hvilke regler som gjelder i landet du er statsborger av nå. Du kan for eksempel se etter informasjon på en offisiell nettside som tilhører myndighetene i dette landet, eller spørre en ambassade.

  Du trenger ikke å gi beskjed til norske myndigheter om at du ønsker å beholde det tidligere statsborgerskapet ditt.