Over 12 år


Krav for å få norsk statsborgerskap

 • Du må være over 12 år.
 • Du må ha bodd i Norge sammenhengende de siste to årene, og ha tenkt å fortsette å bo her.
  • Det betyr at du ikke kan ha reist mer enn to måneder til utlandet per kalenderår i løpet av de siste to årene før vi fatter vedtak i saken din.
 • Hvis du er mellom 18 og 67 år, må du forstå det norske eller samiske språket.
  • Som nordisk borger, er det tilstrekkelig at du viser oss at du forstår det norske eller samiske språket. Det kan du for eksempel gjøre ved å levere en bekreftelse fra arbeidsgiver, skole, eller en annen norsk offentlig instans som har kjennskap til forståelsen din av norsk eller samisk.
 • Hvis du har fylt 15 år: Du må bestille politiattest (eksternt nettsted), som du leverer sammen med søknaden. Attesten kan ikke være mer enn tre måneder gammel når du møter opp hos politiet for å levere søknadsdokumentene. Derfor må du vente med å søke om politiattest til du vet når du har time for oppmøte hos politiet. Hvis du allerede har en politiattest som har blitt eldre enn tre måneder, må du søke om en ny attest før du møter opp til timen din. Hvis du har blitt straffedømt, har fått bøter av politiet eller er under etterforskning, må du kanskje vente lenger før du kan bli norsk statsborger.
 • Fra 1. januar 2020 er det ikke et krav at du gir fra deg ditt tidligere statsborgerskap for å bli norsk statsborger. Du kan ha ett eller flere statsborgerskap i tillegg til det norske. Hvis landet du er statsborger av nå ikke tillater at du har flere statsborgerskap, kan du likevel miste dette statsborgerskapet når du blir norsk.

  Du må selv undersøke hvilke regler som gjelder i landet du er statsborger av nå. Du kan for eksempel se etter informasjon på en offisiell nettside som tilhører myndighetene i dette landet, eller spørre en ambassade.

  Du trenger ikke å gi beskjed til norske myndigheter om at du ønsker å beholde det tidligere statsborgerskapet ditt.