Krav for å få norsk statsborgerskap for deg som har hatt norsk pass uten å være norsk


I tillegg til at du ikke trenger å ha oppholdstillatelse i Norge, trenger du heller ikke å fylle kravene for permanent oppholdstillatelse. Du må i utgangspunktet fylle de andre kravene for å få norsk statsborgerskap. Du skal ikke betale gebyr for å få behandlet søknaden om norsk statsborgerskap.

Krav for å få norsk statsborgerskap

 • Du må ha klarlagt identiteten din. Det er som hovedregel et krav at du har lagt frem pass.
 • Du må være fylt 12 år.
 • Du må være bosatt i Norge og ha tenkt å være bosatt her også i framtida.
  • Du må bo fast i Norge når du søker om norsk statsborgerskap, og når søknaden blir behandlet.
 • Hvis du er mellom 18 og 67 år, må du fylle disse kravene:
 • Hvis du har fylt 15 år: Du må bestille politiattest (eksternt nettsted), som du leverer sammen med søknaden. Attesten kan ikke være mer enn tre måneder gammel når du møter opp for å levere søknadsdokumentene. Derfor må du vente med å søke om politiattest til du vet når du har time for oppmøte. Hvis du allerede har en politiattest som har blitt eldre enn tre måneder, må du søke om en ny attest før du møter opp til timen din. Hvis du har blitt straffedømt, har fått bøter av politiet eller er under etterforskning, må du kanskje vente lenger før du kan bli norsk statsborger.
 • Du må ha oppholdt deg i Norge i til sammen sju år i løpet av de siste ti årene. Hvis du har oppholdt deg i utlandet i til sammen to måneder eller mer i løpet av et kalenderår, blir dette trukket fra den totale oppholdstiden.

Det er kortere krav om oppholdstid for enkelte grupper:

 • Hvis du har tilstrekkelig inntekt, må du ha oppholdt deg i Norge i til sammen seks år i løpet av de siste ti årene.
 • Hvis du ble født i Norge eller kom hit før du fylte 18 år, er det kortere krav til oppholdstid. Da må du ha oppholdt deg i Norge i til sammen fem år i løpet av de siste syv årene.
 • Hvis du er gift, registrert partner eller samboer med norsk borger som du fortsatt bor sammen med, er det krav om fem års opphold i løpet av de siste ti årene. Tiden du har bodd sammen med norsk ektefelle, registrert partner eller samboer og tiden du har oppholdt deg i Norge må til sammen være minst syv år.
 • Barn av en forelder som har fått innvilget norsk statsborgerskap, må ha bodd i Norge de siste to årene og barnet trenger ikke å ha fylt 12 år. Hvis barnet er under to år, er det ikke krav om oppholdstid.

Det er mulig å gjøre unntak fra flere av kravene over hvis det er sterke grunner i saken din. Det betyr også at det kan være mulig å få unntak fra kravet om å være og forbli bosatt i Norge.