Høyskole eller universitet


Krav til studenten

 • Du må betale et søknadsgebyr
 • Du må ha fått opptak til en høyskole eller et universitet.
 • Du må ta utdanningen på fulltid.
 • Du må ha nok penger til å leve for i perioden du skal studere i Norge. Dette vil si minst

  13 790 kroner i måneden, eller 151 690 kroner i året 

  for hele skoleåret. 

  Hvis du skal være student kun ett semester i Norge, så må du dokumentere 68 950 kroner for høstsemesteret 2024 og 82 740 kroner for vårsemesteret 2025. 

  Denne summen kan være studielån, stipend, egne penger på konto i en norsk bank eller på studiestedets depositumkonto eller en kombinasjon av dette. Hvis du allerede har et tilbud om en deltidsjobb i Norge, kan inntektene fra jobben regnes med. (Hvis du ikke har bankkonto i Norge kan du bruke studiestedet ditt sin bankkonto. Du må kontakte studiestedet ditt ved spørsmål rundt denne ordningen.)

 • Hvis du skal betale skolepenger, må du i tillegg ha penger til å betale dette eller dokumentere i søknaden at skolepengene er betalt for studieåret 2024/2025. Dersom du har betalt for et semester, så må du dokumentere i søknaden at du har nok penger til å betale for det andre semesteret. Hvis du er unntatt å betale studieavgift, så må dette bekreftes av studiestedet.
 • Du må ha et sted å bo.
 • Forholdene i hjemlandet ditt må være slik at det er sannsynlig at du kan reise tilbake dit når du er ferdig med å studere. 

Krav til studiet

Rettigheter og plikter for de som får studietillatelse

 • Du kan ikke ha ditt eget enkeltpersonsforetak eller være selvstendig næringsdrivende
 • Hvis du får en studietillatelse, får du automatisk også tillatelse til å arbeide 20 timer per uke, inkludert fjernarbeid, ved siden av studiene og fulltid i feriene.
 • Din ektefelle eller samboer og dine barn kan vanligvis søke om å bo med deg i Norge. Merk at UDI for tiden ikke har kapasitet til å behandle søknaden til familiemedlemmet ditt samtidig med din søknad som student.
 • Tiden du har denne oppholdstillatelsen teller ikke med hvis du senere skal søke om permanent oppholdstillatelse.