Tilleggsutdanning for å få godkjent utdanning i Norge


Krav til utdanninga/kompetansen din

Du må ha ein av desse typane utdanning/kompetanse:

 • Fullført fagutdanning frå vidaregåande skule, minst tre år, for eksempel som snikkar eller helsefagarbeidar. Det må finnast ei tilsvarande fagutdanning i Noreg.
 • Fullført utdanning eller grad frå universitet/høgskule, for eksempel bachelorgrad som ingeniør eller sjukepleiar.
 • Spesielle kvalifikasjonar som er kompetanse du har opparbeidd deg gjennom lang yrkeserfaring, eventuelt i kombinasjon med kurs og noko utdanning. Du må ha like høg kompetanse som ein som har fullført fagutdanning frå vidaregåande skule. Vanlegvis må du ha minst seks års yrkeserfaring. For eksempel, viss du har arbeidserfaring som målar, må du leggje fram detaljerte arbeidsattestar frå tidlegare arbeidsgivarar som viser at du har lært og kan det same, som ein person som har fagutdanning som målar. Det skal svært mykje til å få løyve i slike saker. Mange søknader blir avslått.

Andre krav til studenten

Krav til studiet

Spesielle krav for helsepersonell

 • Du må søke Helsedirektoratet (eksternt nettsted) om autorisasjon eller lisens for å arbeide i norsk helsevesen.
 • Du kan bare få oppholdstillatelse for å ta kurs som du i følge Helsedirektoratet mangler for å kunne få lisens eller autorisasjon.
 • Hvis du er sykepleier må du ha fått studieplass på en høyskole, avdeling for sykepleierutdanning. Deretter kan du søke om eventuelle fritak for enkelte fag.
 • Dersom du skal ha turnustjeneste, må du søke om oppholdstillatelse som faglært istedet.

Rettigheter og plikter for de som får studietillatelse

 • Du kan ikke ha ditt eget enkeltpersonsforetak eller være selvstendig næringsdrivende.
 • Hvis du får en studietillatelse, får du automatisk også tillatelse til å arbeide 20 timer per uke, inkludert fjernarbeid, ved siden av studiene og fulltid i feriene.
 • Din ektefelle eller samboer og dine barn kan vanligvis søke om å bo med deg i Norge. Hvis familiemedlemmene dine søker samtidig som deg vil dere få svar på søknadene deres samtidig.
 • Tiden du har denne oppholdstillatelsen teller ikke med hvis du senere skal søke om permanent oppholdstillatelse.
 • Du kan ha en slik studietillatelse i maksimalt to år tilsammen.