Tilleggsutdanning for å få godkjent utdanning i Norge

Krav til utdanningen/kompetansen din

Du må ha en av disse typene utdanning/kompetanse

 • fullført fagutdanning fra videregående skole, minst tre år, for eksempel som snekker eller helsefagarbeider. Det må finnes en tilsvarende fagutdanning i Norge.
 • fullført utdanning eller grad fra universitet/høyskole, for eksempel bachelor-grad som ingeniør eller sykepleier.
 • spesielle kvalifikasjoner som du har opparbeidet deg gjennom lang yrkeserfaring, eventuelt i kombinasjon med kurs og liknende. Det skal svært mye til å få tillatelse i slike saker. Du må ha like høy kompetanse som en som har fagutdanning.

Andre krav til studenten

Krav til studiet

Spesielle krav for helsepersonell

 • Du må søke Helsedirektoratet (eksternt nettsted) om autorisasjon eller lisens for å arbeide i norsk helsevesen.
 • Du kan bare få oppholdstillatelse for å ta kurs som du i følge Helsedirektoratet mangler for å kunne få lisens eller autorisasjon.
 • Hvis du er sykepleier må du ha fått studieplass på en høyskole, avdeling for sykepleierutdanning. Deretter kan du søke om eventuelle fritak for enkelte fag.
 • Dersom du skal ha turnustjeneste, må du søke om oppholdstillatelse som faglært istedet.

Rettigheter og plikter for de som får studietillatelse

 • Hvis du får en studietillatelse, får du automatisk også tillatelse til å arbeide 20 timer per uke ved siden av studiene og fulltid i feriene.
 • Din ektefelle eller samboer og dine barn kan vanligvis søke om å bo med deg i Norge. Hvis familiemedlemmene dine søker samtidig som deg vil dere få svar på søknadene deres samtidig.
 • Tiden du har denne oppholdstillatelsen teller ikke med hvis du senere skal søke om permanent oppholdstillatelse.
 • Du kan ha en slik studietillatelse i maksimalt to år tilsammen.