Tilleggsutdanning for å få godkjent utdanning i Norge


Krav til utdanningen/kompetansen din

Du må ha en av disse typene utdanning/kompetanse

 • fullført fagutdanning fra videregående skole, minst tre år, for eksempel som snekker eller helsefagarbeider. Det må finnes en tilsvarende fagutdanning i Norge.
 • fullført utdanning eller grad fra universitet/høyskole, for eksempel bachelorgrad som ingeniør eller sykepleier.
 • spesielle kvalifikasjoner er kompetanse du har opparbeidet deg gjennom lang yrkeserfaring, eventuelt i kombinasjon med kurs og noe utdanning. Du må ha like høy kompetanse som en som har fullført fagutdanning fra videregående skole. Vanligvis må du ha minst 6 års yrkeserfaring. For eksempel, hvis du har arbeidserfaring som maler, må du legge fram detaljerte arbeidsattester fra tidligere arbeidsgivere som viser at du har lært og kan det samme som en person som har fagutdanning som maler. Det skal svært mye til å få tillatelse i slike saker. Mange søknader blir avslått.

Andre krav til studenten

 • Du må betale et søknadsgebyr.
 • Du må ha et yrke hvor det kreves en godkjenning eller autorisasjon (eksternt nettsted).
 • Du må trenge tilleggsutdanning, kurs eller praksis for å få godkjent utdannelsen din i Norge.
 • Et godkjenningskontor må bekrefte at du trenger denne praksisen/tilleggsutdanningen for å kunne arbeide i Norge, og si noe om hva du mangler av kurs, norskopplæring, praksis eller utdanning. Du finner informasjon om hvilket godkjenningskontor du skal kontakte ved å velge yrket ditt i listen på NOKUTs nettsider (eksternt nettsted).  
 • Du må ha nok penger til å leve for. Dette vil si minst

  12 537 kroner i måneden, eller 137 907 kroner i året 

  for hele skoleåret. 

  Hvis du skal være student kun ett semester i Norge, så må du dokumentere 62 685 kroner for høstsemesteret 2023 og 75 222 kroner for vårsemesteret 2024. 

  Denne summen kan være studielån, stipend, egne penger på konto eller en kombinasjon av dette. Hvis du allerede har et tilbud om en deltidsjobb i Norge, kan inntektene fra jobben regnes med.
 • Hvis du skal betale skolepenger, må du i tillegg ha penger til å betale dette.
 • Du må ha et sted å bo.
 • Forholdene i hjemlandet ditt må være slik at det er sannsynlig at du kan reise tilbake dit når du er ferdig med å studere.

Krav til studiet

Spesielle krav for helsepersonell

 • Du må søke Helsedirektoratet (eksternt nettsted) om autorisasjon eller lisens for å arbeide i norsk helsevesen.
 • Du kan bare få oppholdstillatelse for å ta kurs som du i følge Helsedirektoratet mangler for å kunne få lisens eller autorisasjon.
 • Hvis du er sykepleier må du ha fått studieplass på en høyskole, avdeling for sykepleierutdanning. Deretter kan du søke om eventuelle fritak for enkelte fag.
 • Dersom du skal ha turnustjeneste, må du søke om oppholdstillatelse som faglært istedet.

Rettigheter og plikter for de som får studietillatelse

 • Du kan ikke ha ditt eget enkeltpersonsforetak eller være selvstendig næringsdrivende.
 • Hvis du får en studietillatelse, får du automatisk også tillatelse til å arbeide 20 timer per uke, inkludert fjernarbeid, ved siden av studiene og fulltid i feriene.
 • Din ektefelle eller samboer og dine barn kan vanligvis søke om å bo med deg i Norge. Hvis familiemedlemmene dine søker samtidig som deg vil dere få svar på søknadene deres samtidig.
 • Tiden du har denne oppholdstillatelsen teller ikke med hvis du senere skal søke om permanent oppholdstillatelse.
 • Du kan ha en slik studietillatelse i maksimalt to år tilsammen.