Om European Migration Network (EMN)


Hvem er vi?

European Migration Network (EMN) er et nettverk av asyl- og migrasjonseksperter som samarbeider om å sammenstille objektiv og sammenlignbar informasjon som har relevans for politikkutvikling. EMN ble etablert i 2008 og koordineres av EU-kommisjonen.

Nettverket består av nasjonale kontaktpunkt i EU-medlemsland (utenom Danmark), og EMN observatørlandene Norge, Georgia, Republikken Moldova, Ukraina, Montenegro og Armenia.

EMN sin oppgave er å tilby troverdig, sammenlignbar og oppdatert informasjon om medlemslandenes regelverk og praksis på asyl- og migrasjonsfeltet. Målet er å støtte politikkutviklingen i EU og i medlemslandene.

Hva gjør vi?

EMN publiserer rapporter, studier og andre utgivelser som analyserer migrasjon- og asylpolitikk og kartlegger regelverk- og praksisutviklingen på dette feltet.

EMN publiserer kvartalsvis et nyhetsbrev med informasjon om utviklingen på migrasjon- og asylfeltet, og opprettholder en ordliste over viktige begreper. Nettverket arrangerer også webinarer, konferanser og andre arrangementer med jevne mellomrom, både på EU-nivå og nasjonalt nivå. Det meste av det EMN publiserer er tilgjengelig for alle.

EMN-publikasjoner er ofte en respons til de umiddelbare informasjonsbehovene til EU og nasjonale beslutningstakere. Publikasjoner fra EMN inkluderer:

Mer informasjon om EMN:

Besøk EU-kommisjonens hjemmesider for mer informasjon om European Migration Network. På EMNs hjemmesider finner du statistikk, årsrapporter og politiske analysenotater for alle medlemslandene:

European Migration Network (eksternt nettsted)