Asylsøknader fra enslige mindreårige etter søknadsmåned og statsborgerskap (2022)


Tabellen viser antall søknader om beskyttelse på individuelt grunnlag (asyl) jf utlendingsloven § 28, i 2022, hvor søker oppgir å være under 18 år og uten foreldre eller andre omsorgspersoner. Tabellen viser også statsborgerskap til søker og søknadsmåne

Statistikken inneholder ikke søknader om midlertidig kollektiv beskyttelse begrunnet i en massefluktsituasjon fra Ukraina.

Statistikken blir oppdatert hver måned.

  • Om statistikken

Tabellen laster inn data
Januar - desember 2022: Enslige mindreårige asylsøkere etter statsborgerskap og måned
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Total
Afghanistan 7 18 19 16 23 25 42 41 51 59 40 38 379
Burundi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Colombia 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Dem. Rep. Kongo (DRC) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Elfenbenskysten 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Eritrea 3 2 1 0 0 1 0 4 7 6 3 2 29
Etiopia 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 6
Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Italia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Jemen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Jordan 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Marokko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Nigeria 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pakistan 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Russland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Somalia 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 5
Statsløs 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Sudan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Syria 3 8 3 4 12 10 6 24 59 49 50 21 249
Sør-Afrika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Tadsjikistan 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Tsjekkia 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Tyrkia 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Ukraina 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 5
Venezuela 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Total 16 28 29 22 37 36 51 76 118 118 100 63 694

Statistikken ble revidert i oktober 2022. Søknader om kollektiv beskyttelse er nå ikke inkludert i tabellen.
Tabellen oppdateres månedlig.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?