Asylsøknader fra enslige mindreårige etter søknadsmåned og statsborgerskap (2023)


Tabellen viser antall søknader om beskyttelse på individuelt grunnlag (asyl) jf utlendingsloven § 28, i 2023, hvor søker oppgir å være under 18 år og uten foreldre eller andre omsorgspersoner. Tabellen viser også statsborgerskap til søker og søknadsmåned.
  • Om statistikken

Tabellen laster inn data
Januar - desember 2023: Enslige mindreårige asylsøkere etter statsborgerskap og måned
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Total
Afghanistan 27 22 8 3 12 10 10 23 10 12 8 7 152
Colombia 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Dem. Rep. Kongo (DRC) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Egypt 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Eritrea 3 0 3 1 2 4 8 5 2 7 4 3 42
Etiopia 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 0 3 10
Gambia 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Irak 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 4
Jemen 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Jordan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Kina 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Marokko 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Russland 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4
Sierra Leone 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Somalia 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 5
Statsløs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Sudan 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5 5 1 13
Syria 16 5 9 10 13 20 24 41 52 21 22 16 249
Tyrkia 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 5
Ukraina 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3
Venezuela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Total 50 30 25 15 28 36 47 73 73 48 43 36 504

Statistikken ble revidert i oktober 2022. Søknader om kollektiv beskyttelse er nå ikke inkludert i tabellen.
Tabellen oppdateres månedlig.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?