Asylsøknader fra enslige mindreårige etter søknadsmåned og statsborgerskap (2023)


Tabellen viser antall søknader om beskyttelse på individuelt grunnlag (asyl) jf utlendingsloven § 28, i 2023, hvor søker oppgir å være under 18 år og uten foreldre eller andre omsorgspersoner. Tabellen viser også statsborgerskap til søker og søknadsmåne
  • Om statistikken

Tabellen laster inn data
Januar - mai 2023: Enslige mindreårige asylsøkere etter statsborgerskap og måned
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Total
Afghanistan 27 22 8 3 12 72
Colombia 0 0 1 0 0 1
Egypt 0 0 0 1 0 1
Eritrea 3 0 3 1 2 9
Jemen 0 1 0 0 0 1
Marokko 2 1 1 0 0 4
Russland 0 0 2 0 1 3
Somalia 1 0 1 0 0 2
Syria 16 5 9 10 13 53
Tyrkia 0 1 0 0 0 1
Ukraina 1 0 0 0 0 1
Total 50 30 25 15 28 148

Statistikken ble revidert i oktober 2022. Søknader om kollektiv beskyttelse er nå ikke inkludert i tabellen.
Tabellen oppdateres månedlig.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?