Hvem kom for å arbeide?


I 2014 registrerte 34 200 personer fra EØS-området seg for å arbeide i Norge, mens 8 510 personer fra land utenfor EØS fikk innvilget arbeidstillatelse.

EØS-borgere

34 200 EØS-borgere registrerte seg for å arbeide i Norge i 2014. Dette er det laveste antallet siden registreringsordningen ble innført høsten 2010. De fleste, 89 prosent, hadde arbeid da de registrerte seg. 9 prosent kom for å lete etter arbeid og 2 prosent var selvstendig næringsdrivende.

Polen var det EØS-landet det kom flest fra for å arbeide. I 2014 utgjorde polske borgere, med 12 900 registreringer, 38 prosent av alle arbeidsrelaterte EØS-registreringer. Det nest største landet var Litauen, med 5 600 registreringer. Deretter kom Romania med 2 800 registreringer.

Også i 2014 kom det relativt få arbeidstakere fra landene i Sør-Europa. Fra Spania, Italia, Portugal og Hellas kom det til sammen 3 100 arbeidstakere i 2014, 100 færre enn i 2013. Det utgjorde bare 9 prosent av de arbeidsrelaterte EØS-registreringene i 2014.

Figur: EØS-borgere som har registrert seg for å arbeide i Norge, sju største land 2014

Tittel: EØS-registreringer, de 7 største landene, 2014 Figuren er et stolpediagram som viser de 7 landene med høyest andel borgere som har registrert seg som EØS-borgere. Landene er rangert fra venstre mot høyre, i fallende rekkefølge, fra flest til færrest.  1. Polen: 12 900 2. Litauen: 5 600 3. Romania: 2 800 4. Storbritannia: 1 400 5. Tyskland: 1 400 6. Latvia: 1 400 7. Spania: 1 200

Personer fra land utenfor EØS-området

Personer fra land utenfor EØS-området må søke om tillatelse for å kunne arbeide i Norge. Til sammen fikk 8 500 personer en arbeidstillatelse i 2014. Det er en liten økning fra 2013, da 8 300 personer fikk arbeidstillatelse.

Faglærte er den største gruppen blant dem som fikk tillatelse til å arbeide i Norge. Denne gruppen utgjør 44 prosent av alle som fikk arbeidstillatelse. Sesongarbeidere utgjør 30 prosent. De resterende 26 prosentene består blant annet av ansatte i utenlandske virksomheter, personer på arbeidsferie, medarbeidere i religiøse eller humanitære organisasjoner og fredskorpsdeltakere.

Figur: Type arbeidstillatelse, 2014

Tittel: Type arbeidstillatelse, 2014 Figuren er et kakediagram som viser typer arbeidstillatelser i 2014.  Faglærte: 3 700 Sesong:2 500 Annet: 2 200

Hvor kommer de fra?

De sju landene i figuren nedenfor står for 63 prosent av alle som fikk en arbeidstillatelse. Av disse kom det flest, 1 600 personer, fra India. Deretter følger Vietnam med 980 personer, og Filippinene med 770 personer.

Figur: Oppholdstillatelse for å arbeide, etter type arbeid, sju største land 2014

Tittel: Oppholdstillatelse for å arbeide, etter type arbeid, sju største land 2014 Figuren er et stolpediagram som viser de 7 nasjonalitetene som fikk tillatelser som faglært, sesongarbeidstillatelser og andre tillatelser i 2014. Landene er rangert fra venstre mot høyre, i fallende rekkefølge, fra flest til færrest.  India: 730 tillatelser som faglært, 40 sesongarbeidstillatelser og 860 andre typer tillatelser Vietnam: 30 tillatelser som faglært, 940 sesongarbeidstillatelser og 10 andre typer tillatelser Filippinene: 510 tillatelser som faglært, 170 sesongarbeidstillatelser og 80 andre typer tillatelser USA: 280 tillatelser som faglært, 30 sesongarbeidstillatelser og 280 andre typer tillatelser Ukraina: 140 tillatelser som faglært, 400 sesongarbeidstillatelser og 30 andre typer tillatelser Serbia: 290 tillatelser som faglært, 70 sesongarbeidstillatelser og 80 andre typer tillatelser Russland: 280 tillatelser som faglært, 60 sesongarbeidstillatelser og 40 andre typer tillatelser

Faglærte

730 faglærte fra India fikk en tillatelse i 2014. Det utgjør 20 prosent av alle faglærte. Godt over halvparten av de indiske faglærte arbeidet innenfor informasjon og kommunikasjon.

Den nest største gruppen av faglærte var fra Filippinene, med 510 tillatelser. Deretter kommer Serbia med 290, USA med 280, og Kina med 280 faglærte med arbeidstillatelse.

Figur: Faglærte, sju største land 2014

Tittel: Faglærte, sju største land 2014 Figuren er et stolpediagram som viser de 7 nasjonalitetene som fikk flest tillatelser som faglært i 2014. Landene er rangert fra venstre mot høyre, i fallende rekkefølge, fra flest til færrest.  India: 730 tillatelser Filippinene: 500 tillatelser Serbia: 290 tillatelser USA: 280 tillatelser Kina: 280 tillatelser Russland: 200 Ukraina: 140 tillatelser

Sesongarbeidere

De alle fleste sesongarbeiderne jobbet med jordbruk, skogbruk og fiske. Under 10 prosent jobbet i overnattings- og serveringsbransjen.

Vietnam var det landet det kom flest sesongarbeidere fra, med 940 personer. Deretter kom Ukraina med 400, og Filippinene med 170 sesongarbeidere.

Figur: Sesongarbeidere 2014

Tittel: Sesongarbeidere 2014 Figuren er et kakediagram som viser prosentandelen av sesongarbeidere fra Vietnam, Ukraina, Filippinene og Andre land.  Vietnam: 940 personer, 37 % Ukraina: 400 personer, 16 % Filippinene: 170 personer, 7 % Andre land: 1 000 personer, 40 %

Se alle tallene

Fant du det du lette etter?