Barn født i Norge


Siden en eller begge foreldrene er statsborger av et EU/EØS-land trenger du/dere ikke å søke om oppholdstillatelse for barnet, men du/dere må registrere barnet hos politiet eller søke oppholdskort for barnet. Dette gjelder selv om barnet er født i Norge og har fått norsk personnummer.

  • Hvis barnet er statsborger av et EU/EØS-land, kan dere registrere barnet gjennom registreringsordningen for EU/EØS-borgere. NB! Barnet må ha fått sitt eget pass før dere møter opp til timen hos politiet.
  • Hvis barnet er statsborger av et land utenfor EU/EØS, kan dere søke om at barnet får oppholdskort som familiemedlem av en EU/EØS-borger. NB! Barnet må ha fått sitt eget pass før dere møter opp til timen hos politiet.

Det er ikke noen ettårsfrist for å registrere barn/søke oppholdskort for barn etter EØS-regelverket. UDI anbefaler at dere registrerer barnet/søker oppholdskort så snart barnet har fått pass.

Krav til søkeren(barnet)

Søkeren (barnet) må møte opp hos politi/utenriksstasjon. Det holder at en av foreldrene møter sammen med barnet, så lenge den andre forelderen signerer søknaden og det er vedlagt pass for begge foreldrene.

Krav til referansepersonen (foreldre)