Foreldre og besteforeldre som skal flytte til barn i Norge


Krav til søkeren

  • Du har et behov for å bli forsørget av referansepersonen, og blir i dag forsørget av han eller henne. Det er nødvendig at referansepersonen forsørger deg, for å ivareta dine grunnleggende behov.  

Krav til referansepersonen