Pleietrengende familiemedlem


Krav til søkeren

  • Du må ha alvorlige helseproblemer.  
  • Du må ha en sykeforsikring som dekker alle risikoer

Krav til referansepersonen

  • Du må være den eneste som kan gi pleie og omsorg til familiemedlemmet.