Kan familien min i Norge søke om familieinnvandring på vegne av meg fra Norge?


Det er ingen endringer i fremgangsmåte eller regler for å søke familieinnvandringstillatelse for russere. Det vil si at ordinære regler for familieinnvandring fortsatt gjelder.

For å kunne søke familieinnvandring må du ha nære familiemedlemmer i Norge. Nære familiemedlemmer kan eksempelvis være ektefelle, forlovede, barn eller foreldre. Det er du som ønsker å flytte til Norge som skal levere søknaden. Hovedregelen er at du søker fra utlandet, det vil si enten fra det landet du er statsborger i, eller fra det landet du har hatt oppholdstillatelse i de siste seks månedene.

Hvis du allerede er i Norge og ønsker å søke fra Norge, gjelder spesielle krav for deg. Du må for eksempel dokumentere at du er faglært. For å få innvilget familieinnvandring er det også krav til familiemedlemmet ditt som bor i Norge, blant annet å ha høy nok inntekt.