Integreringsmottak


På integreringsmottaket skal beboerne få et grunnlag for rask integrering og beboerne forplikter seg til å følge kommunens kvalifiseringsprogram på fulltid. Personer som har stor sannsynlighet for å få innvilget oppholdstillatelse eller som venter på å bli bosatt i en kommune, kan få tilbud om innkvartering i et integreringsmottak.

Under finner du en oversikt over krav, rutiner og vedlegg som gjelder for integreringsmottak. Klikk på linken for å se dokumentene

Kravspesifikasjoner

Rutinebeskrivelser

Retningslinjer

Skjema og vedlegg

Veiledere og tiltakskort