Mottak og avdelinger for enslige mindreårige asylsøkere


Det er egen innkvartering for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år, der de skal få et trygt og forsvarlig bo- og omsorgstilbud frem til de eventuelt skal bosettes eller reise tilbake til hjemlandet. UDI har omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere, og delegerer den praktiske utøvelsen av omsorgsansvaret til mottakene. UDI har strengere krav til disse mottakenes bemanning og oppfølging av beboere enn i ordinære mottak.  

Under finner du en oversikt over krav, rutiner og vedlegg som gjelder for plasser for enslige mindreårige asylsøkere. Klikk på linken for å se dokumentene.

Kravspesifikasjoner

Rutinebeskrivelser

Retningslinjer

Skjema og vedlegg

Veiledere og tiltakskort