Ordinære mottak


Etter en kortere periode på ankomstsenteret, flytter mange asylsøkere til ordinære mottak. Her får de et botilbud som skal bidra til at de kan ivareta sin egen livssituasjon under mottaksoppholdet. De skal også bli forberedt på en eventuell bosetting i Norge eller på retur til hjemlandet.

Under finner du en oversikt over de kravene, rutinene og vedlegg som gjelder for ordinære mottak. Klikk på linken for å se dokumentene.

Kravspesifikasjoner

Rutinebeskrivelser

Retningslinjer

Skjema og vedlegg

Veiledere og tiltakskort