Særskilt bo- og omsorgsløsning


Det er egne bo- og omsorgstilbud for beboere som ikke kan ivaretas i det ordinære mottaksapparatet, på grunn av utfordrende adferd. Målgruppen vil i hovedsak være voksne. Botilbudet er frivillig, og hverken UDI eller leverandøren kan bruke tvang overfor beboerne.

Under finner du en oversikt over krav, rutiner og vedlegg som gjelder for Særskilt bo-og omsorgsløsning. Klikk på linken for å se dokumentene.

Kravspesifikasjoner

Retningslinjer

Skjema og vedlegg

Veiledere og tiltakskort