Transittmottak


Noen søkere bor i transittmottak etter at de har vært på ankomstsenteret. Dette gjelder de som ikke kan flytte direkte til de andre mottakene, blant annet på grunn av forhold knyttet til søknaden om beskyttelse.

Under finner du en oversikt over krav, rutiner og vedlegg som gjelder for transittmottak.

Kravspesifikasjoner

Rutinebeskrivelser

Retningslinjer

Skjema og vedlegg

Veiledere og tiltakskort