Korrespondanse – lese og sende


Korrespondansefunksjonen er hjertet i eDialog. Gjennom denne kan du sende oss korrespondanse, og vi kan sende korrespondanse til deg.
  • Slik blir du registrert på en sak

  • Slik får du beskjed om ny korrespondanse

  • Åpne en korrespondanse

  • Sende inn en korrespondanse

  • Flere klienter søker "sammen"

  • Forklaring på begreper i eDialog

Did you find what you were looking for?