Hvordan får jeg registrert min adresse i Norge, får fødselsnummer eller d-nummer og skattekort?


Registrere adresse

Hvis du har fått ny adresse i Norge etter at du leverte søknaden din, må du gi beskjed om hva den nye adressen din er når du er hos politiet, slik at du blir registrert på riktig adresse i det norske folkeregisteret.

Fødselsnummer/d-nummer

Når du møter opp hos politiet for å bestille oppholdskort, gir vi beskjed om at du er innvilget en oppholdstillatelse til Skatteetaten. Skatteetaten bestemmer om du skal få et d-nummer eller fødselsnummer.

Omtrent to uker etter at du har vært hos politiet får du et brev fra Skatteetaten med fødselsnummeret eller d-nummeret ditt.

Hvis du har fått et d-nummer når du skulle ha fått et fødselsnummer, må du kontakte Folkeregisteret (eksternt nettsted).

Skattekort

Hvis du har spørsmål om skattekort fordi du skal arbeide i Norge, finner du informasjon på Skatteetatens nettsider om hvordan utenlandske statsborgere søker om skattekort (eksternt nettsted).