Hva bør jeg gjøre hvis jeg skal flytte fra Norge før oppholdstillatelsen min går ut?


Hvis du flytter fra Norge før oppholdstillatelsen din går ut, kan du sende oss beskjed om dette. Da kan UDI trekke tilbake (kansellere) oppholdstillatelsen din fra datoen du reiser ut. Dette kan være en fordel for deg, fordi du kan vise myndighetene i andre Schengenland at du ikke har gyldig oppholdstillatelse i Norge lenger. Hvis du søker om besøksvisum til et annet Schengenland mens du fortsatt har gyldig oppholdstillatelse i Norge, kan det hende at du ikke får besøksvisum.

Slik gir du oss beskjed:

1. Skriv et brev der du forklarer at du har flyttet fra Norge, og be UDI trekke tilbake resten av oppholdstillatelsen din. Skriv i brevet hvilken dato du flyttet fra Norge, og postadressen din i utlandet.

2. Husk å skrive navnet ditt og DUF-nummeret eller fødselsnummeret ditt

3. Skriv under på brevet.

4. Du kan sende oss det signerte brevet i posten eller skanne det og laste det opp i vårt skjema for ettersending av dokumenter til UDI.