Jeg har fått avslag av UNE - kan jeg klage?


Nei, du må reise tilbake til hjemlandet ditt innen en utreisefrist som du har fått av UNE. Hvis du er i Norge etter utreisefristen, er du ulovlig i Norge.

Du kan bo på asylmottak, men du vil nå få mindre penger utbetalt.

Du kan ikke søke om en annen type oppholdstillatelse, for eksempel for familieinnvandring eller arbeid. Hvis du ønsker å søke om dette, må du søke fra hjemlandet ditt.

Du mister rettigheter til helsetilbud og legehjelp.

Hvis du hatt midlertidig arbeidstillatelse som asylsøker, vil du nå miste denne.

UDI kan ikke endre UNE sine vedtak. Avslaget du har fått fra UNE er endelig, og saken din er avsluttet.  Hvis du har spørsmål om vedtaket du har fått fra UNE, kan du kontakte advokaten din eller kontakte UNE (eksternt nettsted).

Du kan få økonomisk støtte og hjelp til assistert hjemreise av UDI og IOM.  Det er viktig at du søker før utreisefristen. Da vil du få mer støtte enn hvis du søker etter fristen.

Hvis du søker asyl i et annet Dublin-land, kan dette landet be om at du blir sendt tilbake til Norge. Når du kommer tilbake til Norge, får du ikke behandlet asylsaken på nytt. Avslaget du har fått, gjelder fortsatt og du må reise hjem. Hvis du ikke reiser hjem selv, kan politiet sende deg til hjemlandet ditt.