Hva må jeg gjøre hvis jeg har fått oppholdstillatelse for å gifte meg (forlovelsesvisum)?


Opphaldsløyvet varer i maksimalt seks månader. De må levere søknad om opphaldsløyve med ektefelle minst ein månad før opphaldsløyvet for å gifte seg går ut.

Dette betyr at de har mindre enn fem månader på dykk til å bli gift. På Skatteetatens nettsider får du oversikt over kva de må gjere for å bli gift (eksternt nettsted). Det er mykje de må gjere i løpet av desse fem månadene, derfor er det viktig at de startar dei formelle prosessane rundt ekteskapet så tidleg som mogleg.

Rettar og plikter

  • Du kan ikkje få ein dette opphaldsløyvet forlengt eller fornya viss de til dømes utset bryllaupet.
  • Du kan arbeide i Noreg.
  • Du har ikkje rett på gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap.
  • Du kan reise inn og ut av Noreg så lenge løyvet er gyldig.
  • Viss du leverer inn den nye søknaden om opphaldsløyve med ektefelle meir enn éin månad før den gamle går ut, har du framleis rett til å arbeide medan du ventar på svar på det nye opphaldsløyvet.
  • Tida du har dette opphaldsløyvet tel ikkje med viss du seinare skal søkje om permanent opphaldsløyve eller norsk statsborgarskap.
  • Mens du har denne typen opphaldsløyve kan ikkje familiemedlemmene dine (for eksempel barna dine) søkje om familieinnvandring med deg.