Kan jeg få flyktningstatus og reisebevis for flyktninger?


Hvis familiemedlemmet du fikk familieinnvandring med har fått flyktningstatus i Norge, kan du også søke om flyktningstatus. Dette kalles også “avledet” status.

Hvis du får flyktningstatus kan du også få reisebevis for flyktninger, slik som familiemedlemmet ditt.

Du må levere søknad om flyktningstatus og reisebevis for flyktninger.