Informasjon til russiske borgere

Informasjon til russiske borgere om oppholdstillatelse, besøksvisum og beskyttelse (asyl) i Norge. Velg om du vil finne informasjon om opphold og beskyttelse for å være i Norge, eller om du vil reise til Norge.