Være i Norge

Her finner du informasjon om å søke beskyttelse (asyl) eller opphold i Norge, for russiske borgere som er i Norge.