Jeg er i Norge på besøksvisum eller som visumfri, og jeg får ikke returnert til Ukraina. Hvilke rettigheter har jeg?


Dersom du er i Norge på besøksvisum eller visumfritt opphold, har du ikke lenger lovlig opphold i Norge når visumet ditt er utløpt eller du har vært her mer enn 90 dager. Du vil da ikke lenger ha lovlig opphold og må forlate Norge, med mindre du søker om en oppholdstillatelse som gir deg rett til opphold i Norge. Dette kan være en søknad om beskyttelse eller oppholdstillatelse på annet grunnlag, dersom du fyller vilkårene for dette. 

Fordi du ikke har en oppholdstillatelse, har du heller ikke rettighetene en oppholdstillatelse gir deg. Det betyr blant annet at du ikke har lov til å arbeide i Norge. 

UDI har ingen økonomiske støtteordninger. 

Hvis du har spørsmål om dine helserettigheter, kan du se HelseNorges nettsider (eksternt nettsted).

Helsehjelp til personer uten lovlig opphold i Norge (eksternt nettsted).

Du må søke om oppholdstillatelse eller beskyttelse for å få rettigheter i Norge. 

Hvis du søker om beskyttelse, får du rettigheter idet du registrerer søknaden din. 

Hvis du søker om en annen oppholdstillatelse, får du rettigheter først etter at du har fått positivt vedtak om oppholdstillatelse.