Kan en med kollektiv beskyttelse reise hjem til Ukraina og få etterbetalt støtte til tilbakevending etter at man har reist hjem ?


Nei. Du kan ikke få støtte utbetalt etter at du har reist fra Norge. For å få utbetalt støtte til tilbakevending må du ha:
  • søkt om tilbakevendingsstøtte
  • sendt UDI informasjon om reiserute og transport hjem, kopi av billetter for hjemreise eller egenerklæring om bruk av privat bil
  • meldt fra til Folkeregisteret om at du flytter
  • informert UDI om ditt norske bankkontonummer
  • mottatt et vedtak om at du vil få støtte til tilbakevending fra UDI