Kan jeg reise hjem til Ukraina, selv om jeg har fått kollektiv beskyttelse i Norge?


Du kan ikke lenger reise frem og tilbake mellom Ukraina og Norge hvis du har fått kollektiv beskyttelse, uten at det kan få konsekvenser for oppholdstillatelsen din. Det gjelder fra og med 12. desember 2023.

Endringene gjelder også om du fikk midlertidig kollektiv beskyttelse før 12. desember 2023.

Du kan reise tilbake til Ukraina dersom du har et legitimt formål med reisen, men det er svært få formål som vil godtas.

Hva skjer hvis jeg reiser tilbake til Ukraina?

Hvis du besøker hjemlandet ditt, viser du norske myndigheter at du kanskje ikke lenger har behov for beskyttelse i Norge. Derfor vil UDI vurdere om du skal miste oppholdstillatelsen din.

Hvis vi får informasjon om at du har vært i Ukraina, vil vi opprette en sak for å vurdere om du skal miste oppholdstillatelsen din. Du vil få et forhåndsvarsel om at vi har opprettet en slik sak. Da får du mulighet til å forklare deg om hvorfor du har reist. UDI vil se på grunnen til at du reiste hjem før vi bestemmer oss om du skal miste tillatelsen din. Saksbehandlingen kan ta lang tid.

Hvis vi bestemmer at du skal miste oppholdstillatelsen din, får du et vedtak. I vedtaket står det hvorfor vi kaller tilbake oppholdstillatelsen din. Du kan klage på vedtaket.

Hvis du får et forhåndsvarsel eller vedtak om tilbakekall, har du rett til å få utgiftene til advokat dekket. Du må kontakte advokat selv. Se eksempel på hvordan her (eksternt nettsted).

Du har rett til å se dokumentene i saken din. Hvis du vil se dokumentene kan du be om innsyn.

Les mer om hva som skjer når vi vurderer om du skal miste tillatelsen her: Miste en tillatelse: Midlertidig oppholdstillatelse med flyktningstatus (beskyttelse/asyl) eller midlertidig kollektiv beskyttelse - UDI

Det er strengt nødvendig at jeg reiser til Ukraina. Mister jeg oppholdstillatelsen min hvis jeg reiser?

Du kan reise tilbake til Ukraina dersom du har et legitimt formål med reisen. Med legitimt formål mener vi at det er et kort besøk for å gjøre noe som er helt nødvendig, for eksempel å besøke en nær slektning som er alvorlig syk, eller å dra i begravelsen til et nært familiemedlem. Det skal svært mye til for at UDI kan vurdere formålet med reisen som legitimt, og det vil bare godtas i helt spesielle situasjoner.

UDI kan ikke forhåndsgodkjenne reisen. Det betyr at vi ikke kan godkjenne formålet med reisen din før du reiser.

Hvis du reiser og UDI oppretter en sak for å vurdere å kalle tilbake oppholdstillatelsen din, får du en mulighet til å forklare eller fremvise dokumentasjon, for eksempel helsedokumentasjon for et sykt familiemedlem.

Hva gjør jeg hvis jeg allerede er i Ukraina?

Hvis du reiste til Ukraina før 12. desember og ikke har reist tilbake ennå, vil ikke de nye reglene gjelde for denne reisen. UDI vil ikke opprette en sak for å vurdere å kalle tilbake oppholdstillatelsen for de som reiste til Ukraina før 12. desember. Du må allikevel passe på at reisen ikke gjør at du er borte mer enn 6 måneder av den tiden tillatelsen din er gyldig for.

Vær oppmerksom på at du må oppholde deg i Norge i minst halvparten av tiden du har tillatelse.

Når du skal reise til utlandet, må du ha:

• gyldig pass/utlendingspass/reisebevis for flyktninger
• gyldig oppholdskort

Hvis du ikke kan reise visumfritt i Schengen, trenger du oppholdskort hvis du skal reise gjennom land i Schengenområdet på vei til Ukraina.

Her finner du mer informasjon om hva du trenger å vite hvis du skal være ute av Norge lenger enn halve tiden av oppholdstillatelsen din (6 måneder) eller flytte fra Norge.