Jeg har fått brev om at jeg ikke er i målgruppen for kollektiv beskyttelse. Hva skjer med min midlertidige alternative mottaksplass?

Det finnes to ordninger der personer kan bo privat som alternativ til mottaksplass:

  • ordinær alternativ mottaksplass
  • midlertig alternativ mottaksplass

Den midlertidige ordningen om alternativ mottaksplass gjelder for personer som er fordrevet fra Ukraina, og som er i målgruppen for midlertidig kollektiv beskyttelse. Du finner informasjon om hvem som kan få kollektiv beskyttelse her

Dersom du har fått brev om at du ikke oppfyller vilkårene for midlertidig kollektiv beskyttelse, og har midlertidig alternativ mottaksplass nå, vil dette tilbudet bli avsluttet.

Dine alternativer

Du har for kort tid siden mottatt et varsel om opphør av midlertidig alternativ mottaksplass. Hvilke alternativer du nå har og hvilke frister du må forholde seg til, kommer frem av brevet, men kort fortalt finnes følgende alternativer:

  1. Søke på ordinær alternativ mottaksplass. Du finner informasjon om hvem som kan søke og hvordan du søker her.
  2. Få plass i mottak. Du finner informasjon om å bo på mottak eller i privatbolig her.

Kommunene som har personer på midlertidig alternativ mottaksplass som rammes av denne endringen, har mottatt et eget informasjonsskriv.

Ved spørsmål, kontakt amot@udi.no.